Ethiek en naleving

Sleuteldocumenten

Bericht van de algemeen directeur

Geachte medewerk(st)er, Zoals u weet opereren wij in een complexe en voortdurend veranderende omgeving, waarin zakelijke en maatschappelijke vraagstukken nauw met elkaar verbonden zijn en voortdurend evolueren. Het is onze verantwoordelijkheid als internationale onderneming om ervoor te zorgen dat onze activiteiten altijd voldoen aan de hoogste ethische normen in elk land waar wij actief zijn.

Het vervolg lezen

Ethische gids =

Gedragscode voor

corruptiebestrijding =

Mededingingsrecht =

Handvest Duurzame
Leveranciers
=

ETHISCHE MELDING =