Ethische gids

De ethische gids in de praktijk

De ethische gids in de praktijk
Communicatie- en meldingsprocedures
Rexel: een maatschappelijk verantwoorde onderneming
Rexel: een verantwoordelijke werkgever met verantwoordelijke medewerkers
PDF

VOOR WIE IS DE GIDS BEDOELD?

De ethische gids is van toepassing op alle medewerkers van Rexel.

Onder medewerkers van Rexel wordt verstaan alle werknemers, de corporate officers, de leden van het directie- en de managementcomité(s) van de Rexel Groep en haar dochterondernemingen wereldwijd, evenals externe, incidentele of nieuwe medewerkers van de Rexel Groep.

Rexel wil dat de ethische gids bekend is bij, begrepen wordt door en toegepast wordt door al haar medewerkers.

De ethische gids dient ook om onze verbintenissen te communiceren naar onze klanten, leveranciers, dienstverleners, tussenpersonen en partners.

HOE DE ETHISCHE GIDS TE GEBRUIKEN?

De medewerkers moeten integraal kennisnemen van de ethische gids en de bijbehorende codes om vertrouwd te raken met de cultuur en de vereisten van Rexel op het gebied van bedrijfsethiek en eerbiediging en naleving van de wet- en regelgeving waaraan Rexel is onderworpen.

DE ETHISCHE GIDS:

  • kan worden aangevuld, in het bijzonder om rekening te houden met nieuwe wet- en regelgeving of om tegemoet te komen aan plaatselijke behoeften.
  • komt niet in de plaats van plaatselijk geldende wet- en regelgeving en andere voorschriften. Hij vormt een leidraad en een kader voor de medewerkers, die ervoor moeten zorgen dat hun handelingen en beslissingen ook in overeenstemming zijn met de ethische gids.
  • kan niet alle denkbare scenario’s bestrijken, zodat de medewerkers voor een moeilijk te interpreteren situatie kunnen komen te staan.

AAN DE HAND VAN ONDERSTAANDE VRAGEN KUNNEN DE MEDEWERKERS LASTIGE SITUATIES HERKENNEN EN VERMIJDEN:

  • Is deze situatie voorzien in de ethische gids?
  • Zou mijn beslissing nadelige gevolgen hebben voor Rexel?
  • Kan ik deze keuze in alle vrijheid maken?
  • Wat zou mijn werk- en persoonlijke kring van mijn handelen denken?