Redactioneel

Geachte medewerk(st)er,
Zoals u weet opereren wij in een complexe en voortdurend veranderende omgeving, waarin zakelijke en maatschappelijke vraagstukken nauw met elkaar verbonden zijn en voortdurend evolueren. Het is onze verantwoordelijkheid als internationale onderneming om ervoor te zorgen dat onze activiteiten altijd voldoen aan de hoogste ethische normen in elk land waar wij actief zijn.

Deze verantwoordelijkheid ligt bij ons als onderneming, maar ook en vooral als individu, aangezien ons handelen gevolgen heeft voor de onderneming en haar 24.000 werknemers. Het is essentieel om het vertrouwen van onze klanten en al onze belanghebbenden over de hele wereld te blijven opbouwen en behouden. Het handhaven van hoge ethische normen komt de reputatie van Rexel als verantwoordelijke onderneming ten goede en draagt eveneens bij tot het commerciële succes van de Groep. Dit is de belangrijkste doelstelling van onze Ethische gids, die is bijgewerkt om onze verbintenis ten gunste van verantwoord ondernemen te versterken.

De ethische verbintenis van Rexel begint binnen onze teams, die garant staan voor de normen van de Groep op het vlak van loyaliteit, integriteit, respect en transparantie. Met deze gids willen wij de beginselen van verantwoordelijkheid bevorderen die onze manier van werken bepalen en wij hopen vooral dat eenieder van u zich die eigen maakt.

We hebben ook onze meldingsprocedure geactualiseerd om ervoor te zorgen dat elke medewerker of belanghebbende die met Rexel samenwerkt, weet hoe hij ernstige of onaanvaardbare ethische inbreuken moet melden en de verbintenissen en beginselen van de Groep op eigen niveau kan helpen verdedigen.

Ik kan het belang van onze “ethische” benadering niet genoeg benadrukken. Voor onze activiteiten, en omdat Rexel een maatschappelijk verantwoorde onderneming is, is het van cruciaal belang dat u de tijd neemt om de gids aandachtig te lezen en de onlinetrainingen te volgen.

De Contactpersonen Ethiek en de Compliance Officers van Rexel zijn er om ons te helpen onze verbintenissen na te komen. Kwesties op het vlak van ethiek en naleving zijn verre van eenvoudig. Aarzel niet om u uit te spreken en om advies te vragen.

Een hartelijke groet,
Guillaume Texier
Algemeen directeur van Rexel