Etik och efterlevnad

Viktiga dokument

Meddelande från VD

Kära medarbetare, Som ni redan vet verkar vi i en miljö som är komplex och som ständigt förändras, och i denna miljö är kommersiella och samhälleliga frågor nära relaterade och de förändras konstant. Det är vårt ansvar att som ett globalt företag säkerställa att vår verksamhet alltid är förenlig med de mest avancerade etiska normerna som gäller i våra länder.

Läs vidare

Etikguiden =

Uppförandekod mot

korruption =

Konkurrenslagen =

Hållbar uppförandekod
för leverantörer
=

ETISK ANMÄLAN =