Etiikka ja säännösten kunnioittaminen

Tärkeimmät asiakirjat

Pääjohtajan viesti

Hyvä kollega
Kuten tiedät, toimimme monimutkaisessa ja pysyvästi muuttuvassa ympäristössä, jossa liiketoiminnalliset ja yhteiskunnalliset kysymykset liittyvät tiiviisti yhteen ja kehittyvät jatkuvasti. Kansainvälisenä yrityksenä vastuullamme on varmistaa, että toimintamme noudattaa aina toimintamaidemme ankarimpia eettisiä normeja.

Lue jatkoa

Eettinen opas =

Korruption vastaiset

Menettelysäännöt =

Kilpailulainsäädäntö =

Toimittajan Peruskirja –
kestävä kehitys
=

EETTINEN HÄLYTYS =