Mededingingsrecht

Inleiding

Inleiding
Kartels
Handelsverenigingen en andere interacties
Misbruik van een machtspositie
Fusies en overnames
Risico’s en sancties
Communiceren met de Mededingingsautoriteiten
Contact
PDF
Het doel van het mededingingsrecht is om eerlijke en effectieve concurrentie te waarborgen, om groei en innovatie aan te moedigen en te bevorderen ten behoeve van klanten. In dit opzicht handelt Rexel in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften. Dit omvat de wetten en voorschriften gerelateerd aan het mededingingsrecht.

OM MEER SPECIFIEK TE ZIJN, ZET REXEL ZICH IN OM:

  • Commerciële beslissingen te nemen onafhankelijk van andere marktpartijen (leveranciers, klanten of concurrenten)
  • Geen overeenkomsten aan te gaan die de concurrentie beperken (bijvoorbeeld: overeenkomsten die zouden leiden tot het verminderen of elimineren van concurrentie in een marktsegment)
  • Geen misbruik te maken van een machtspositie
  • De bevoegde mededingingsautoriteiten op de hoogte te brengen voorafgaand aan een afstoting of overname boven vooraf vastgestelde omzetniveaus.

De Gids over het Mededingingsrecht [Competition Law Guide] werkt deze principes uit.

Rexel wil dat al zijn werknemers met de Gids bekend zijn en deze begrijpen en toepassen.

Mocht u zorgen hebben, houd deze dan niet voor uzelf. Praat met uw manager, de Juridische afdeling van de Groep of de Juridische afdeling van de zone, neem contact op via compliance@rexel.com of gebruik het ethisch waarschuwingsformulier dat beschikbaar is op het volgende adres: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/