Etikguiden

Etikguiden i praktiken

Etikguiden i praktiken
Kommunikations- och rapporteringsförfaranden
Rexel: rexel är ett ansvarfullt och medborgarvänligt företag
Rexel: ansvarstagande arbetsgivare och medarbetare
PDF

VEM BERÖRS?

Etikguiden berör alla Rexels medarbetare.

Rexels medarbetare är alla anställda, företagets tjänstemän, medlemmar i Rexel-koncernens ledningsgrupp och ledningskommittéer och dess globala dotterbolag samt externa och tillfälliga medarbetare eller nya medarbetare inom Rexel-koncernen.

Rexel vill att alla medarbetare känner till, har förstått och tillämpar etikguiden.

Syftet med etikguiden är också att kommunicera vårt engagemang till våra kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer, mellanhänder och partners.

HUR SKALL ETIKGUIDEN ANVÄNDAS?

Medarbetarna måste läsa hela etikguiden och de koder som bifogas den för att förstå Rexels kultur och krav när det gäller affärsetik och överensstämmelse med de lagar och förordningar som gäller för Rexel.

ETIKGUIDEN:

  • kan kompletteras, framförallt för att ta i beaktande ny lagar och regler eller för att möta lokala behov.
  • ersätter inte lokalt tillämpliga lagar, bestämmelser och andra regler. Detta är en guide och ett ramverk för medarbetarna som bland annat måste försäkra sig om att deras handlingar och beslut även följer etikguiden.
  • Guiden kan inte vara uttömmande ochmedarbetarna kan konfronteras med en situation som är svår att tolka.

FRÅGORNA NEDAN KAN HJÄLPA MEDARBETARE ATT IDENTIFIERA OCH UNDVIKA SVÅRA SITUATIONER:

  • Nämns denna situation i etikguiden?
  • Kommer mitt beslut att påverka Rexel negativt?
  • Fattar jag detta beslut under fria former?
  • Vad skulle min professionella och privata omgivning säga om mina handlingar?