Etični kodeks

Etični kodeks v praksi

Etični kodeks v praksi
Postopki komunikacije in poročanja
Rexel: odgovorno in državljansko podjetje
Rexel: delodajalec in odgovorni zaposleni
PDF

ZA KOGA JE POMEMBEN?

Etični kodeks velja za vse zaposlene v podjetju Rexel.

Zaposleni v podjetju Rexel so vsi zaposleni, izvršni direktorji, člani izvršnih odborov in člani Skupine Rexel ter njenih hčerinskih družb po vsem svetu, kot tudi zunanji sodelavci, zaposleni za določen čas ali novi prišleki v Skupini Rexel.

Podjetje Rexel želi, da vsi zaposleni poznajo etični kodeks, ga razumejo in uporabljajo v praksi.

Etični kodeks služi tudi za sporočanje naših obveznosti našim strankam, dobaviteljem, ponudnikom storitev, posrednikom in partnerjem.

KAKO UPORABITI ETIČNI KODEKS?

Zaposleni se morajo seznaniti z etičnim kodeksom v celoti, kot tudi s priloženimi zakoniki, da jim postanejo kultura in zahteve glede poslovne etičnosti in spoštovanja, kot tudi zakoni in predpisi, katerim podjetje Rexel sledi, poznane in domače.

ETIČNI KODEKS:

  • se lahko nadgradi, še posebej z namenom upoštevanja novih zakonov in predpisov ali za lokalne potrebe;
  • ne nadomešča lokalno veljavnih zakonov, predpisov in drugih pravil. Predstavlja vodilo in okvir za zaposlene, ki morajo zlasti zagotoviti, da so njihova dejanja in odločitve v skladu z etičnim kodeksom;
  • ni vseobsegajoč, zato se zaposleni lahko soočijo s situacijo, ki jo je težko razložiti.

SPODNJA VPRAŠANJA LAHKO ZAPOSLENIM POMAGAJO PREPOZNATI IN SE IZOGNITI TEŽKIM SITUACIJAM:

  • Ali je ta situacija predvidena v etičnem kodeksu?
  • Ali bi moja odločitev imela negativne posledice za podjetje Rexel?
  • Ali je to moja svobodna odločitev?
  • Kaj bi moje strokovno in osebno okolje mislilo o mojem ravnanju?