Konkurrenslagen

Introduktion

Introduktion
Karteller
Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner
Missbruk av dominerande ställning
Sammanslagningar och förvärv
Risker och sanktioner
Kommunicera med konkurrensmyndigheter
Kontakter
PDF
Syftet med konkurrenslagen är att garantera rättvis och effektiv konkurrens för att uppmuntra och främja tillväxt och innovation för kundernas bästa. Rexel efterlever i detta avseende konkurrenslagstiftningen. Detta omfattar lagar och regler gällande konkurrenslagen.

REXEL ÄR SÄRSKILT ENGAGERAT I ATT:

  • Ta kommersiella beslut oberoende av andra aktörer på marknaden (leverantörer, kunder eller konkurrenter)
  • Inte ingå avtal som begränsar konkurrensen (till exempel avtal som skulle leda till att konkurrensen minskas eller elimineras på en marknad)
  • Inte missbruka en dominerande ställning
  • Underrätta behöriga konkurrensmyndigheter före eventuell avyttring eller förvärvstransaktion över förutbestämda omsättningsgränser.

Guiden om konkurrenslagstiftningen beskriver dessa principer.

Rexel vill att alla medarbetare ska känna till, förstå och tillämpa denna guide.

Om du har ett problem ska du inte hålla det för dig själv. Prata med din chef, koncernens eller vår juridiska avdelning, kontakta compliance@rexel.com eller använd formuläret för rapportering av etikincidenter som finns på följande adress: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/