Ledare

Kära medarbetare,
Som ni redan vet verkar vi i en miljö som är komplex och som ständigt förändras, och i denna miljö är kommersiella och samhälleliga frågor nära relaterade och de förändras konstant. Det är vårt ansvar att som ett globalt företag säkerställa att vår verksamhet alltid är förenlig med de mest avancerade etiska normerna som gäller i våra länder.

Detta ansvar ligger hos oss som företag, men framför allt även på oss som individer, eftersom våra handlingar påverkar företaget och dess 24 000 anställda. Det är viktigt att fortsätta att bygga och behålla förtroendet hos våra kunder och alla våra intressenter runt om i världen. Att hålla fast vid krävande etiska normer förbättrar Rexels rykte som ett ansvarsfullt företag, vilket även bidrar till koncernens kommersiella framgång. Detta är huvudsyftet med vår uppdaterade etikguide som tagits fram så att vi kan förstärka vårt engagemang till förmån för ansvarsfulla affärsmetoder.

Rexels etiska engagemang börjar inom våra team och teamen garanterar koncernens höga standarder vad gäller lojalitet, integritet, respekt och öppenhet. Med hjälp av denna guide avser vi att främja principerna om det ansvar som styr vårt sätt att arbeta, och vi vill även att var och en av er anammar dessa principer.

Vi har också uppdaterat vårt förfarande vad gäller rapportering av oegentligheter för att kunna säkerställa att alla medarbetare eller intressenter som arbetar med Rexel vet hur man rapporterar allvarliga eller oacceptabla etiska försummelser och hjälper till att försvara koncernens åtaganden och principer inom sitt eget område.

Jag kan inte nog betona vikten av vårt förhållningssätt vad gäller etik. Det är avgörande för vår verksamhet, emedan Rexel är ett socialt ansvarsfullt företag, att alla tar sig tid att läsa igenom guiden noga och gå igenom det onlinebaserade utbildningsmaterialet.

Rexels kontaktpersoner för etik och Compliance Officers är till för att hjälpa oss att uppfylla våra åtaganden. Etiska frågor och efterlevnad är långt ifrån enkla. Tveka inte att uttala er i ämnet och att be om råd.

Med vänliga hälsningar,
Guillaume Texier
VD för Rexel