Kilpailulainsäädäntö

Fuusiot ja yrityskaupat

Esittely
Kartellit
Ammatilliset yhdistykset ja muut vuorovaikutuskanavat
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Fuusiot ja yrityskaupat
Riskit ja sanktiot
Viestintä kilpailuviranomaisten kanssa
Yhteydenotot
PDF
Tilanteissa, joissa vähintään kaksi aikaisemmin riippumatonta yhtiötä fuusioituu, tekee yritysostoja tai muodostaa yhteisyrityksen, on otettava yhteyttä lakiosastoon sovellettavan kilpailulain tarkistamiseksi.

VALVONTA

Kilpailuviranomaiset valvovat näitä operaatioita, sillä ne voivat häiritä kilpailua markkinoiden kautta, luoden tai vahvistaen määräävää asemaa.

Tiettyjen liikevaihdon kynnysarvojen yläpuolella on välttämätöntä ilmoittaa asiasta kyseiselle kilpailuviranomaiselle ennakkovaltuutuksen saamiseksi näiden toimintojen toimeenpanoa varten.

Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa sakkoihin ja päätöksen peruuttamiseen koskien fuusiota, yritysostoa tai myyntiä.

TEE NÄIN

✓ — Informoi asioista ja tee yhteistyötä lakiosaston kanssa ennen tärkeimpien päätösen tekemistä koskien fuusioita tai yrityskauppoja.

✓ — Arvioi kohteena olevaan yhtiöön liittyvät kilpailulliset riskit (nykyiset tai aiemmat oikeusprosessit, sakot, rangaistukset tai aikaisemmat fuusio- ja yritysostovaltuutukset myönnettynä tavoitteena olevalle yhtiölle, ja kopiot kaikista aikaisemmista fuusio- ja yritysosto tai myyntioperaatioista jne.)

✓ — Ilmoita toimivaltaiselle kilpailuviranomaiselle ennalta jokaisesta yritysmyynti- tai yritysosto-operaatioista, jotka ylittävät etukäteen määretellyt liikevaihdon raja-arvot.

✓ — Kunnioita sitoumuksia toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

ÄLÄ TEE NÄIN

✗ — Aloita fuusio-, yritysosto- tai myyntiprosessia ilman, että lakiosasto on mukana

✗ — Paljasta tai anna pääsy arkaluonteiseen tietoon edellä mainittuihin toimiin liittyvän due diligence -prosessin aikana ennen yritysfuusiota, yritysostoa- tai myyntiprosessia ilman lakiasianosaston etukäteen antamaa valtuutusta

✗ — Tehtäessä ilmoitus kilpailuviranomaiselle vaihda arkaluonteinen tieto ennen kyseisen viranomaisen muodollista hyväksymistä