Konkurrenslagen

Sammanslagningar och förvärv

Introduktion
Karteller
Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner
Missbruk av dominerande ställning
Sammanslagningar och förvärv
Risker och sanktioner
Kommunicera med konkurrensmyndigheter
Kontakter
PDF
I situationer där två eller fler tidigare oberoende företag slås samman, förvärvas eller avyttras, eller där de skapar ett joint venture, måste den juridiska avdelningen rådfrågas för att kontrollera gällande konkurrenslagstiftning.

ÖVERVAKNING

Konkurrensmyndigheter övervakar dessa verksamheter då de kan störa konkurrensen på en marknad genom skapande eller styrkande av en dominerande ställning.

Över särskilda förutbestämda värden är det nödvändigt att meddela relevanta konkurrensmyndigheter för att erhålla godkännande innan genomförande av dessa aktiviteter.

Underlåtenhet att meddela kan resultera i böter och ändring av beslut att sammanslå, förvärva eller avyttra.

DU BÖR

✓ — Informera och samarbeta med juridiska avdelningen innan något viktigt beslut fattas om fusioner och förvärv

✓ — Utvärdera konkurrensriskerna för företaget i fråga (nuvarande eller tidigare rättegångar, böter, straff eller tidigare fusions- och förvärvstillstånd som beviljats företaget i fråga samt kopior av tidigare fusions- och förvärvs- eller avyttringsverksamhet etc.)

✓ — Underrätta behöriga konkurrensmyndigheter före avyttring eller förvärv över förutbestämda omsättningsgränser.

✓ — Respektera åtagande mot konkurrensmyndigheter.

DU FÅR INTE

✗ — Starta en fusions-, förvärvs- eller avyttringsprocess utan att involvera juridiska avdelningen

✗ — Uppge eller ge tillgång till känslig information under due diligence-processen före en fusion, förvärv eller avyttring utan föregående tillstånd från den juridiska avdelningen

✗ — Vid anmälan till en konkurrensmyndighet, byta känslig information innan formellt godkännande från myndigheten