Kilpailulainsäädäntö

Esittely

Esittely
Kartellit
Ammatilliset yhdistykset ja muut vuorovaikutuskanavat
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Fuusiot ja yrityskaupat
Riskit ja sanktiot
Viestintä kilpailuviranomaisten kanssa
Yhteydenotot
PDF
Kilpailulainsäädännön tarkoitus on varmistaa oikeudenmukainen ja tehokas kilpailu kasvun ja innovaation rohkaisemiseksi ja edistämiseksi. Rexel toimii kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti tähän asiaan liittyen. Se käsittää kilpailulainsäädäntöön liittyvät lait ja säännökset.

REXEL SITOUTUU ERITYISESTI SEURAAVIIN ASIOIHIN:

  • Tekemään kaupallisia päätöksiä riippumattomana muista markkinoiden sidosryhmistä (toimittajat, asiakkaat tai kilpailijat)
  • Olemaan sitomatta sopimuksia, joilla rajoitetaan kilpailua (esimerkiksi: sopimukset, jotka johtaisivat kilpailun vähentämiseen tai poistamiseen yhdellä tai useammilla markkinoilla)
  • Olemaan käyttämättä väärin määräävää asemaa
  • Ilmoittamaan toimivaltaisille kilpailuviranomaisille etukäteen kaikista yritysmyynti- tai yritysosto-operaatioista, jotka ylittävät etukäteen määritellyt liikevaihdon raja-arvot.

Kilpailulaissa määritellään nämä periaatteet yksityiskohtaisesti.

Kaikkien työntekijöiden on tunnettava ja ymmärrettävä tämän oppaan sisältö, sekä sovellettava sitä toiminnassaan.

Kysy rohkeasti, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää. Puhu esimiehellesi, ota yhteys Konsernin lakiosastoon, alueesi lakiosastoon tai lähettämällä säköpostia osoitteeseen compliance@rexel.com tai lähetä ilmoitus asiasta tai ongelmasta seuraavassa osoitteessa olevalla lomakkeella: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/