Pääkirjoitus

Hyvä kollega
Kuten tiedät, toimimme monimutkaisessa ja pysyvästi muuttuvassa ympäristössä, jossa liiketoiminnalliset ja yhteiskunnalliset kysymykset liittyvät tiiviisti yhteen ja kehittyvät jatkuvasti. Kansainvälisenä yrityksenä vastuullamme on varmistaa, että toimintamme noudattaa aina toimintamaidemme ankarimpia eettisiä normeja.

Tämä vastuu lankeaa meille sekä yrityksenä että erityisesti yksilöinä, koska toimemme vaikuttavat yritykseen ja sen 24 000 työntekijään. On ensisijaisen tärkeää, että säilytämme ja nostamme edelleen asiakkaidemme ja kaikkien sidosryhmiemme luottamusta kaikkialla maailmassa. Vaativien eettisten normien ylläpitäminen hyödyttää Rexelin mainetta vastuullisena yrityksenä sekä edesauttaa siten Yhtymän kaupallista menestystä. Tämä on Eettisen ohjeemme päätavoite. Olemme päivittäneet sen vahvistaaksemme sitoutumistamme vastuullisiin liiketapoihin.

Rexelin eettinen sitoumus alkaa tiimeistämme, jotka ovat Yhtymän luotettavuus-, nuhteettomuus-, kunnioitus- ja avoimuusnormien takaajia. Tässä ohjeessa pyrimme edistämään vastuullisuusperiaatteita, jotka ohjaavat työskentelytapaamme. Toivomme ennen kaikkea, että jokainen teistä omaksuu ne.

Olemme lisäksi päivittäneet hälytysilmoitusmenettelymme varmistaaksemme, että jokainen Rexelin työntekijä tai sen kanssa työskentelevä sidosryhmä tietää, kuinka ilmoittaa vakavasta tai sopimattomasta eettisestä laiminlyönnistä, ja auttaa omalla tasollaan puolustamaan Yhtymän sitoumuksia ja periaatteita.

En voi liikaa korostaa eettisen menettelymme tärkeyttä. Koska Rexel on yhteiskunnallisesti vastuullinen yritys, toiminnallemme on ratkaisevan tärkeää, että luet sen huolellisesti ja seuraat verkkokoulutuksia.

Rexelin etiikasta vastaavat henkilöt ja vaatimustenmukaisuutta valvovat henkilöt auttavat meitä toimimaan sitoumustemme mukaisesti. Etiikka ja vaatimustenmukaisuus ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaisia asioita. Älä epäröi pyytää neuvoja.

Parhain terveisin,
Guillaume Texier
Rexelin toimitusjohtaja