Eettinen opas

Eettinen opas käytännössä

Eettinen opas käytännössä
Viestintä- ja ilmoitusmenettelyt
Rexel: vastuullinen ja sosiaalisesti vastuullinen yritys
Rexel: vastuullinen työnantaja ja vastuulliset työntekijät
PDF

KETÄ TÄMÄ KOSKEE?

Eettinen ohje koskee kaikkia Rexelin työntekijöitä.

Rexelin työntekijöitä ovat kaikki palkansaajat, edustajat, Rexel-yhtymän ja sen tytäryhtiöiden johtokuntien ja johdon jäsenet kaikkialla maailmassa sekä ulkopuoliset ja tilapäiset tai vasta Rexel-yhtymään tulleet työntekijät.

Rexel toivoo kaikkien työntekijöidensä tuntevan ja ymmärtävän Eettisen ohjeen ja soveltavan sitä.

Eettinen ohje myös viestii sitoumuksemme asiakkaillemme, toimittajillemme, palveluntarjoajillemme, välittäjillemme ja kumppaneillemme.

KUINKA KÄYTTÄÄ EETTISTÄ OHJETTA?

Työntekijöiden on tunnettava Eettinen ohje kokonaisuudessaan sekä siihen liitetyt säännöt omaksuakseen Rexelin kulttuurin ja vaatimukset Rexeliä koskevan liiketoimintaetiikan ja siihen sovellettavien lakien ja säännösten kunnioittamisen ja noudattamisen suhteen.

EETTINEN OPAS/EETTISTÄ OPASTA

  • voidaan täydentää, erityisesti uusien lakien ja säännösten huomioimiseksi tai paikallisiin tarpeisiin vastaamiseksi
  • ei korvaa lakeja, säännöksiä eikä muita, paikallisesti sovellettavia sääntöjä. Ohje muodostaa ohjeen ja kehyksen työntekijöille, joiden on erityisesti varmistettava, että heidän toimensa ja päätöksensä noudattavat Eettistä ohjetta,
  • ei voi olla tyhjentävä. Työntekijät voivat kohdata tilanteen, jota on vaikeaa tulkita.

ALLA OLEVAT KYSYMYKSET VOIVAT AUTTAA TYÖNTEKIJÖITÄ TUNNISTAMAAN HÄMMENTÄVÄT TILANTEET JA VÄLTTÄMÄÄN NIITÄ.

  • Käsitelläänkö tätä tilannetta Eettisessä ohjeessa?
  • Voiko päätökselläni olla kielteisiä seurauksia Rexelille?
  • Teenkö tämän valinnan vapaaehtoisesti?
  • Mitä ammatillinen ja henkilökohtainen lähipiirini ajattelisi toimistani?