Konkurenčna zakonodaja

Uvod

Uvod
Karteli
Poklicna združenja in druge povezave
Zloraba prevladujočega položaja
Združitve in prevzemi
Tveganja in sankcije
Komuniciranje z organi za varstvo konkurence
Stiki
PDF
Namen konkurenčne zakonodaje je zagotoviti pošteno in učinkovito konkurenco z namenom spodbujanja in promoviranja rasti in inovativnosti v korist strank. V zvezi s tem družba Rexel deluje skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. To vključuje zakone in predpise, povezane s konkurenčno zakonodajo.

NATANČNEJE SE DRUŽBA REXEL ZAVEZUJE:

  • da bo sprejemala poslovne odločitve neodvisno od drugih interesnih skupin na trgu (dobavitelji, stranke ali konkurenti),
  • da ne bo sklepala pogodb, ki omejujejo konkurenco (na primer: pogodb, ki bi povzročile zmanjšanje ali odpravo konkurence na trgu),
  • da ne bo zlorabljala prevladujočega položaja,
  • da bo pred vsako odprodajo ali prevzemom, ki presega predhodno določene pragove v prometu, o tem obvestila pristojne organe za varstvo konkurence.

Vodnik po konkurenčni zakonodaji podrobno opisuje ta načela.

Družba Rexel želi, da ta vodnik poznajo, razumejo in uporabljajo vsi njeni zaposleni.

Če imate kakršen koli pomislek, ga ne zadržite zase. Pogovorite se s svojim nadrejenim, pravnim oddelkom Skupine ali pravnim oddelkom Področja, pišite na compliance@rexel.com ali uporabite obrazec za etično opozorilo, ki je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/