Kilpailulainsäädäntö

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Esittely
Kartellit
Ammatilliset yhdistykset ja muut vuorovaikutuskanavat
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Fuusiot ja yrityskaupat
Riskit ja sanktiot
Viestintä kilpailuviranomaisten kanssa
Yhteydenotot
PDF

KUINKA TOIMIA MÄÄRÄÄVÄSSÄ ASEMASSA?

Kilpailulainsäädäntö kieltää väärinkäytökset määräävässä asemassa oleville yhtiöille.

Määräävää asemaa ei määritellä pelkästään markkinaosuuden pohjalta, vaan luokiteltuna markkinajohtajana. Tyypillisesti yhtiön katsotaan olevan määräävässä asemassa, jos sen markkinaosuus on yli 40 %, mutta jopa 15 % markkinaosuuden voidaan katsoa olevan määräävä, jos yhtiö on suurin toimitsija hajanaisilla markkinoilla. Kyseisen yhtiön markkinavoiman määrittäminen vaatii yksityiskohtaista ja syvällistä analyysiä läheisessä yhteistyössä lakiosaston kanssa.

Ei ole laitonta olla määräävässä asemassa, mutta on laitonta väärinkäyttää yhtiön markkinavoimaa kilpailun estämiseksi tai rajoittamiseksi.

Käyttäytyminen, joka katsotaan lailliseksi yhtiölle, joka ei ole määräävässä asemassa, voi olla laitonta, kun sen suorittajana on määräävässä markkina-asemassa oleva yhtiö.

TEE NÄIN

✓ — Kieltäydy myymästä asiakkaalle, jos sinulla on objektiivinen ja oikeutettu syy kieltäytymiseen.

ÄLÄ TEE NÄIN

✗ — Tarjoa kanta-asiakasalennuksia, jotka asettavat asiakkaalle paineita ostaa tuotteita

✗ — Harjoita ”sidonnaisia” kauppoja eli myy jotakin tuotetta sillä ehdolla, että ostaja ostaa toisenkin tuotteen

✗ — Tarjoa eriarvoisia palveluita samanlaisille asiakkaille ilman objektiivisia perusteita

✗ — Aseta yksinoikeusvelvollisuuksia toimittajille tai asiakkaille.