Konkurrenslagen

Missbruk av dominerande ställning

Introduktion
Karteller
Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner
Missbruk av dominerande ställning
Sammanslagningar och förvärv
Risker och sanktioner
Kommunicera med konkurrensmyndigheter
Kontakter
PDF

HUR HANDLAR MAN I EN DOMINERANDE STÄLLNING?

Konkurrenslagen förbjuder vissa beteenden av företag i en dominerande marknadsställning.

En dominerande ställning definieras inte endast av marknadsandelen utan genom klassificeringen som en marknadsledare. Ett företag anses ha en dominerande ställning om det har en marknadsandel på mer än 40 %, men även en marknadsandel på 15 % kan anses dominerande om det är den största aktören på en fragmenterad marknad. Att fastställa dominerande marknadsställning av företag kräver detaljerad och ingående analys i samarbete med den juridiska avdelningen.

Det är inte olagligt att ha en dominerande ställning, men det är olagligt att missbruka sin marknadsmakt för att förhindra eller begränsa konkurrens.

Beteende som anses lagligt för ett företag som inte är i en dominerande ställning kan vara olagligt om det utförs av ett företag i en dominerande marknadsställning.

TÄNK PÅ ATT

✓ — Vägra att sälja till en kund om du har ett objektivt och rättfärdigat skäl att vägra.

DU BÖR UNDVIKA

✗ — Erbjuda lojalitetsrabatter som innebär ett tryck på kunden att köpa produkter

✗ — Använd ”bindande” försäljning, det vill säga att man endast säljer en produkt under förutsättning att köparen köper en annan produkt

✗ — Erbjuda ojämlik service till liknande kunder utan objektiva motiveringar

✗ — Tillämpa skyldigheter för exklusivitet på leverantörer och kunder.