Konkurenčna zakonodaja

Zloraba prevladujočega položaja

Uvod
Karteli
Poklicna združenja in druge povezave
Zloraba prevladujočega položaja
Združitve in prevzemi
Tveganja in sankcije
Komuniciranje z organi za varstvo konkurence
Stiki
PDF

KAKO RAVNATI, KADAR STE V PREVLADUJOČEM POLOŽAJU?

Konkurenčna zakonodaja družbi v prevladujočem položaju na trgu prepoveduje zlorabo tržne moči.

Prevladujočega položaja ne določa zgolj tržni delež, temveč tudi opredelitev vodilnega na trgu. Običajno velja, da ima družba prevladujoč položaj, če je njen tržni delež večji od 40 %, vendar pa lahko za prevladujočega velja celo 15-odstotni tržni delež, če gre za največjega akterja na razdrobljenem trgu. Ugotavljanje tržne prevlade katere koli družbe zahteva podrobno in poglobljeno analizo v tesnem sodelovanju s pravnim oddelkom.

Biti v prevladujočem položaju ni nezakonito, vendar pa je nezakonito, če nekdo zlorabi svojo tržno moč, da bi preprečil ali omejil konkurenco.

Vedenje, ki velja za zakonito v primeru družbe, ki ni v prevladujočem položaju, je lahko nezakonito, kadar tako ravna družba v prevladujočem položaju na trgu.

PRAVILNO

✓ — Zavrnite prodajo stranki, če za zavrnitev obstaja objektiven in utemeljen razlog.

NEPRAVILNO

✗ — Ne ponujajte rabatov za zvestobo, ki ustvarjajo pritisk na stranko, naj kupi izdelke.

✗ — Ne izvajajte »paketne« prodaje, tj. prakse prodaje enega izdelka le pod pogojem, da kupec kupi še drugi izdelek.

✗ — Podobnim strankam ne ponujajte neenake storitve brez objektivnih utemeljitev.

✗ — Dobaviteljem in strankam ne nalagajte obveznosti ekskluzivnosti.