Mededingingsrecht

Misbruik van een machtspositie

Inleiding
Kartels
Handelsverenigingen en andere interacties
Misbruik van een machtspositie
Fusies en overnames
Risico’s en sancties
Communiceren met de Mededingingsautoriteiten
Contact
PDF

HOE DIENT U TE HANDELEN WANNEER U IN EEN MACHTSPOSITIE VERKEERT?

Het mededingingsrecht verbiedt misbruik door bedrijven in een machtspositie.

Een machtspositie wordt niet alleen bepaald door marktaandeel, maar door classificatie als marktleider. Gewoonlijk wordt een bedrijf beschouwd als het hebben van een machtspositie als het een marktaandeel van meer dan 40% heeft, maar zelfs een marktaandeel van 15% kan als dominant beschouwd worden als het de grootste speler op een gefragmenteerde markt is. Het bepalen van de marktdominantie van een bepaald bedrijf vereist gedetailleerde en diepgaande analyse in nauwe samenwerking met de Juridische afdeling.

Het is niet onwettig om in een machtspositie te zijn, maar het is wel onwettig om de marktmacht te misbruiken om concurrentie te voorkomen of te beperken.

Gedragingen die wettig worden geacht voor een niet in een machtspositie gevestigde onderneming, kunnen onwettig zijn wanneer ze worden verricht door een onderneming in een machtspositie.

DOEN

✓ — Weigeren te verkopen aan een klant als u objectieve en gerechtvaardigde redenen heeft voor de weigering.

NIET DOEN

✗ — Loyaliteitskortingen bieden die de klant onder druk zetten om bepaalde producten te kopen

✗ — Koppelverkoop gebruiken, d.w.z. het verkopen van een product enkel onder de voorwaarde dat de koper een ander product koopt

✗ — Ongelijke service bieden aan vergelijkbare klanten zonder objectieve rechtvaardiging

✗ — Exclusiviteitsverplichtingen opleggen aan leveranciers en klanten.