Etikk og konformitet

Viktige dokumenter

Kjære medarbeider Som du allerede vet, driver vi forretninger i et stadig skiftende og kompleks miljø. Forretningsdriften og samfunnsprosessene er nært knyttet sammen og i stadig utvikling. Det er vårt ansvar, som en internasjonal bedrift, å påse at aktivitetene våre til enhver tid samsvarer med de høyeste etiske kravene i hvert land. Leder