Uppförandekod mot korruption

Bilagor

Introduktion
Allmänna principer
Betalningar och metoder som kräver särskild uppmärksamhet
Praktiska fall
Bilagor
PDF

ORDLISTA: FÖR ATT GÅ ÄNNU LÄNGRE

KORRUPTION

Generellt sett är korruption ett beteende genom vilket en person i en viss funktion (må den vara offentlig eller privat och direkt eller indirekt) ber om eller tar emot en gåva, en present, ett löfte eller en förmån för sin egen del eller för någon annans för att utföra eller avstå från en handling i sin egen funktion eller att den underlättas.

Det finns ”passiv” korruption vilket innebär att en person med en viss funktion ber om eller tar emot en viss förmån. Det finns även ”aktiv” korruption vilket innebär att en tredje part föreslår eller accepterar att erbjuda en förmån till en person som har den aktuella funktionen.

Aktiv korruption och passiv korruption är två kompletterande men separata brott och både den ”korrumperande” och den ”korrupta” kan straffas. Att erbjuda eller att acceptera en tillbörlig förmån är båda straffbara.

Den korrumperande och den korruptas handlingar kan leda till åtal och till separata domar och om den ena anmälan läggs ner betyder inte detta att det andra kommer att göra det. Detsamma gäller för aktivt missbruk av inflytande och passivt missbruk av inflytande.

MISSBRUK AV INFLYTANDE
Missbruk av inflytande är ett brott som på många sätt liknar korruption: det handlar också om att uppnå ett resultat av en handling från en offentlig eller privat person.

Missbruk av inflytande innebär att någon direkt eller indirekt ger någon typ av erbjudanden, löften, donationer, gåvor eller förmåner till en tjänsteman inom den offentliga sektorn eller till en privatperson så att denne kan missbruka sitt verkliga eller förmodade inflytande i syfte att erhålla ett positivt beslut från en myndighet eller en offentlig förvaltning. På samma sätt som korruption är missbruk av inflytande ett brott i Frankrike.

Begreppet missbruk av inflytande ligger nära begreppet korruption. Den väsentliga skillnaden ligger i det faktum att missbruk av inflytande innebär att en förmån ges till en person i syfte att hen skall använda sig av sitt inflytande gentemot en tjänsteman inom den offentliga sektorn för att uppnå det önskade beslutet. Korruption innebär att ge en förmån (direkt eller indirekt) till en tjänsteman inom den offentliga sektorn för att förmå hen att utföra eller att avstå från att utför en handling.

MECENATVERKSAMHET
Mecenatverksamhet är ett ekonomiskt eller ett materiellt stöd som tillhandahålls av ett företag eller en individ för en åtgärd eller en verksamhet av allmänt intresse (kultur, forskning, humanitärt…).

I allmänhet skiljer sig mecenatverksamhet från sponsring eller andra stöd på vilken typ av åtgärder som stöds och på det faktum att det normalt sätt inte finns någon avtalsenlig reklam i gengäld till stöd för mecenaten.

Mecenaten upplevs därför som relativt diskret gällande händelsen eller åtgärden som stöds, men hen kan dock visa sitt stöd på sina egna kommunikationskanaler.

Mecenaten vill i allmänhet ge en viss bild och kommunicera/mobilisera internt.

I vissa länder tillåter mecenatverksamhet skatteavdrag till skillnad från sponsring som ofta ses som en reklaminvestering.

SPONSRING
Sponsring innebär ett ekonomiskt eller materiellt stöd som tilldelas en händelse eller en individ från en annonseringspartner i utbytet mot olika former av synlighet.

Förutom olika former av synlighet i syfte att göra reklam kan sponsringskontraktet innebära att individen som sponsras deltar i olika evenemang som företaget anordnar.

Sponsorannonsören strävar efter den synlighet som evenemanget kan erbjuda, men också den positiva bild som kan förmedlas beroende på vilken typ av händelse och de värderingar som är associerade med den. Hen kan också använda sponsringsåtgärden internt för att motivera och för att få medarbetarna att ansluta sig till evenemanget.

Den mest kända och mest synliga typen av sponsring är sponsring av sportevenemang.

Sponsring skiljer sig från mecenatverksamhet vad gäller dess form och hur den behandlas skattemässigt.

LOBBYING
Lobbying är en verksamhet vars syfte är att skapa och vårda en dialog med de myndigheter som ansvarar för förordningar som kan påverka REXELs aktivitet för att förklara och hävda sin ståndpunkt.