Konkurrenslagen

Risker och sanktioner

Introduktion
Karteller
Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner
Missbruk av dominerande ställning
Sammanslagningar och förvärv
Risker och sanktioner
Kommunicera med konkurrensmyndigheter
Kontakter
PDF
Böter för brott mot konkurrenslagstiftningen är väsentliga och kan gälla såväl privatpersoner som företag. God tro eller okunnighet godtas inte som försvar eller ursäkt för brott mot konkurrenslagen.

PÅFÖLJDER OCH KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG

❯ Böter på upp till 10 % av koncernens omsättning

❯ Negativ inverkan på företagets image och rykte

❯ Eventuellt avtal som bryter mot konkurrensreglerna kommer att vara ogiltigt

❯ Företaget kommer inte längre att kunna delta i bud för det offentliga arbetet

❯ Offren för konkurrensbegränsande beteende kan göra anspråk på skador

❯ Övriga kostnader kan innefatta rättegångskostnader, affärsavbrott, potentiella hinder för affärsmöjligheter och förvärv

STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER SOM GÄLLER FÖR DE BERÖRDA PERSONERNA

Personer som befunnits vara skyldiga till konkurrensbegränsande beteende kan utsättas för långt fängelsestraff eller en ekonomisk påföljd.