Kilpailulainsäädäntö

Riskit ja sanktiot

Esittely
Kartellit
Ammatilliset yhdistykset ja muut vuorovaikutuskanavat
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Fuusiot ja yrityskaupat
Riskit ja sanktiot
Viestintä kilpailuviranomaisten kanssa
Yhteydenotot
PDF
Sakot kilpailulain rikkomuksista ovat huomattavan suuria, ja niitä voidaan antaa sekä yksilöille että yhtiöille. Hyväuskoisuutta tai tietämättömyyttä ei oteta huomioon oikeutuksena tai puolustuksena kilpailulainsäädännön rikkomuksessa.

RANGIAISTUKSET JA SEURAAMUKSET YHTIÖILLE

❯ Sakot voivat olla jopa 10% konsernin liikevaihdosta

❯ Negatiivinen vaikutus yhtiön imagoon ja maineeseen

❯ Sopimusten, jotka rikkovat kilpailusääntöjä, katsotaan olevan pätemättömiä

❯ Yhtiö ei voi enää osallistua tarjouksentekoon julkisen sektorin töihin tai projekteihin

❯ Kilpailunvastaisen toiminnan uhrit voivat vaatia korvauksia vahingoista

❯ Muita kuluja voivat olla oikeudenkäyntikulut, liiketoiminnan keskeytyminen, mahdolliset esteet liiketoimintamahdollisuuksiin ja yritysten ostamiset eli yrityskaupat

MUKANA OLEVIIN HENKILÖIHIN VOIDAAN SOVELTAA RIKOSOIKEUDELLISIA SEURAAMUKSIA

Henkilöt, jotka todetaan syyllisiksi kilpailunvastaiseen toimintaan voivat saada pitkän vankeustuomion tai taloudellisen rangaistuksen.