Konkurenčna zakonodaja

Tveganja in sankcije

Uvod
Karteli
Poklicna združenja in druge povezave
Zloraba prevladujočega položaja
Združitve in prevzemi
Tveganja in sankcije
Komuniciranje z organi za varstvo konkurence
Stiki
PDF
Globe za kršitve konkurenčne zakonodaje so visoke in lahko veljajo tako za posameznike kot za družbe. Dobra vera ali nevednost ne veljata za opravičilo ali izgovor za kršitev konkurenčne zakonodaje.

KAZNI IN POSLEDICE ZA DRUŽBE

❯ Globe do 10 % prometa Skupine

❯ Negativen vpliv na podobo in ugled družbe

❯ Vsaka pogodba, ki krši pravila konkurence, bo nična in neveljavna

❯ Družba ne bo več mogla sodelovati na razpisih za dela v javnem sektorju

❯ Žrtve nekonkurenčnega vedenja lahko zahtevajo odškodnino

❯ Drugi stroški lahko vključujejo stroške pravnih postopkov, prekinitev poslovanja ter morebitne ovire za poslovne priložnosti in prevzeme

KAZENSKE SANKCIJE, KI VELJAJO ZA VPLETENE POSAMEZNIKE

Posameznikom, ki so spoznani za krive protikonkurenčnega ravnanja, lahko grozi dolga zaporna kazen ali finančna globa.