Mededingingsrecht

Risico’s en sancties

Inleiding
Kartels
Handelsverenigingen en andere interacties
Misbruik van een machtspositie
Fusies en overnames
Risico’s en sancties
Communiceren met de Mededingingsautoriteiten
Contact
PDF
Boetes voor schendingen van de mededingingswet zijn aanzienlijk en kunnen zowel van toepassing zijn op personen als op bedrijven. Goed vertrouwen of onwetendheid worden niet beschouwd als een rechtvaardiging of excuus voor het schenden van de mededingingswetgeving.

STRAFFEN EN GEVOLGEN VOOR BEDRIJVEN

❯ Boetes van maximaal 10% van de omzet van de Groep

❯ Negatieve impact op het imago en de reputatie van het bedrijf

❯ Elke overeenkomst die de mededingingsregels schendt zal nietig en ongeldig zijn

❯ Het bedrijf zal niet langer kunnen deelnemen aan biedingen voor werken in de publieke sector

❯ Slachtoffers van concurrentieverstorend gedrag kunnen schade claimen

❯ Andere kosten kunnen bestaan uit proceskosten, bedrijfsonderbreking, potentiële obstakels voor zakelijke kansen en acquisities

STRAFRECHTELIJKE SANCTIES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE BETROKKEN PERSONEN

Personen die schuldig worden bevonden aan concurrentieverstorend gedrag kunnen een langdurige gevangenisstraf of een financiële boete krijgen.