Konkurrenslagen

Kontakter

Introduktion
Karteller
Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner
Missbruk av dominerande ställning
Sammanslagningar och förvärv
Risker och sanktioner
Kommunicera med konkurrensmyndigheter
Kontakter
PDF

Vi på Rexel är uppmärksamma avseende legitima farhågor gällande konkurrenslagstiftningen som du kan tänkas ha.

DINA FRÅGOR

Vid eventuella frågor, om du tror att lagar och förordningar i konkurrenslagen inte respekteras:

Ska du prata med din chef, koncernens eller områdets juridiska avdelning, kontakta compliance@rexel.com eller använda formuläret för rapportering av etikincidenter som finns på följande adress: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/

Alla åtgärder vidtas för att respektera sekretess och säkerhet för informationen som delats, i enlighet med de villkor som beskrivs i Etikguiden.