Konkurenčna zakonodaja

Stiki

Uvod
Karteli
Poklicna združenja in druge povezave
Zloraba prevladujočega položaja
Združitve in prevzemi
Tveganja in sankcije
Komuniciranje z organi za varstvo konkurence
Stiki
PDF

Družba Rexel pozorno obravnava vsak legitimen pomislek glede konkurenčne zakonodaje.

VAŠA VPRAŠANJA

Če glede katerega koli vprašanja menite, da zakoni in predpisi niso upoštevani v konkurenčni zakonodaji:

se pogovorite s svojim nadrejenim, pravnim oddelkom Skupine ali pravnim oddelkom Področja, pišite na compliance@rexel.com ali uporabite obrazec za etično obvestilo, ki je na voljo na naslednjem naslovu:https://www.rexel.com/en/ethical-alert/

Sprejeti so vsi ukrepi za spoštovanje zaupnosti in varnosti posredovanih informacij skladno s pogoji, opisanimi v Rexelovem etičnem vodniku.