Mededingingsrecht

Contact

Inleiding
Kartels
Handelsverenigingen en andere interacties
Misbruik van een machtspositie
Fusies en overnames
Risico’s en sancties
Communiceren met de Mededingingsautoriteiten
Contact
PDF

Rexel is alert op elke legitieme zorg aangaande het mededingingsrecht

UW VRAGEN

Mocht u een vraag hebben, indien u denkt dat wetten en regels niet in acht worden genomen aangaande het mededingingsrecht:

Ga praten met uw manager, de Juridische afdeling van de Groep of de Juridische afdeling van de zone, neem contact op via compliance@rexel.com of gebruik het ethisch waarschuwingsformulier dat beschikbaar is op het volgende adres: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/

Alle maatregelen worden in acht genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gedeelde informatie te waarborgen, overeenkomstig de voorwaarden zoals beschreven in de Ethische gids.