Konkurrenslagen

Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner

Introduktion
Karteller
Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner
Missbruk av dominerande ställning
Sammanslagningar och förvärv
Risker och sanktioner
Kommunicera med konkurrensmyndigheter
Kontakter
PDF
Organisera och delta i mässor och utställningar och professionella föreningar, med konkurrenter kan vara legitimt och användbart för den dagliga verksamheten.

UPPMÄRKSAMMA ATT

branschorganisationer kan användas som fasad för konkurrensbegränsande bruk och leda till sanktioner av konkurrensmyndigheter.

Därför måste du vara försiktig när du deltar i dessa möten och följa konkurrenslagen.

TÄNK PÅ ATT

✓ — Skaffa förhandsgodkännande innan anslutande till en branschorganisation och se till att det finns en uppförandekod för dess medlemmar

✓ — Hämta och granska dagordningen före ett möte i branschorganisationen

✓ — Hämta och granska en kopia av mötesprotokollen efter händelsen

✓ — Diskutera tillåtna diskussionsämnen vid branschorganisationsmöten, så som offentlig information, historisk information, nya tekniska standarder, innovationsmetoder och andra ämnen som rör lagstiftning eller lagstiftningsprojekt

✓ — Anteckna eventuella pauser mellan dagordningen och innehållet i mötet, skriftligt, och lämna ett möte om känslig information utbyts

✓ — Om föreningen delar statistisk information, se till att sådan information är bred, aggregerad, historisk och inte tillåter att de enskilda företagen identifieras

UNDVIK ATT

✗ — Diskutera och dela känslig information

✗ — Delta i ”sidomöten” som äger rum före eller efter mötet och diskutera känslig information (kaffepauser, luncher, diskussionssamtal)