Konkurenčna zakonodaja

Poklicna združenja in druge povezave

Uvod
Karteli
Poklicna združenja in druge povezave
Zloraba prevladujočega položaja
Združitve in prevzemi
Tveganja in sankcije
Komuniciranje z organi za varstvo konkurence
Stiki
PDF
Organizacija in sodelovanje na sejmih in razstavah ter strokovnih združenjih s konkurenti je lahko legitimno in koristno za dnevno poslovanje.

BODITE POZORNI NA

to, da so lahko poklicna in strokovna združenja uporabljena kot krinka za protikonkurenčne prakse in kot taka lahko privedejo do sankcij organov za varstvo konkurence.

Zato morate biti pri udeležbi na teh srečanjih zelo previdni in spoštovati konkurenčno zakonodajo.

PRAVILNO

✓ — Preden se včlanite v poklicno združenje, pridobite predhodno interno odobritev in se prepričajte, da ima za svoje člane uveden kodeks ravnanja.

✓ — Pred vsakim sestankom poklicnega združenja pridobite in preglejte dnevni red.

✓ — Po dogodku pridobite in preglejte kopijo zapisnika sestanka.

✓ — Na sestankih poklicnih združenj se pogovorite o dovoljenih temah, kot so informacije v javni domeni, zgodovinske informacije, novi tehnični standardi, inovativne tehnike in druge teme, ki zadevajo zakonodajo ali regulativne projekte.

✓ — V pisni obliki si zabeležite vsako razliko med dnevnim redom in vsebino sestanka ter sestanek zapustite, če pride do izmenjave občutljivih informacij.

✓ — Če združenje deli statistične informacije, se prepričajte, da so takšne informacije splošne, zgoščene in zgodovinske ter da ne omogočajo identifikacije posameznih družb.

NEPRAVILNO

✗ — Ne pogovarjajte se o občutljivih poslovnih informacijah in jih ne delite.

✗ — Ne udeležujte se postranskih srečanj, ki potekajo pred sestanki in po njih, ter se ne pogovarjajte o občutljivih informacijah (odmori za kavo, kosila, vzporedna srečanja).