Kilpailulainsäädäntö

Ammatilliset yhdistykset ja muut vuorovaikutuskanavat

Esittely
Kartellit
Ammatilliset yhdistykset ja muut vuorovaikutuskanavat
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Fuusiot ja yrityskaupat
Riskit ja sanktiot
Viestintä kilpailuviranomaisten kanssa
Yhteydenotot
PDF
Organisointi ja osallistuminen messuihin ja näyttelyihin sekä ammatillisiin yhdistyksiin kilpailijoiden kanssa voi olla oikeutettua ja hyödyllistä päivittäiselle liiketoiminnalle.

KIINNITÄ HUOMIOTA

Työryhmiä ja ammatillisia yhdistyksiä voidaan kuitenkin käyttää hyväksi kilpailunvastaisiin käytäntöihin, mikä voi johtaa kilpailuviranomaisten määräämiin sanktioihin.

Näin ollen on oltava hyvin varovainen näihin kokouksiin osallistuttaessa ja noudatettava kilpailulakia.

TEE NÄIN

✓ — Hanki lupa sisäiseltä taholta ennen kuin liityt ammatillisiin yhdityksiin ja varmista, että yhdityksen jäsenille on jo olemassa olevat käytännesäännöt

✓ — Hanki ja käy läpi yhdistyksen tapaamisen asialista ennen jokaista tapaamista

✓ — Hanki ja käy läpi kokouksen pöytäkirja

✓— Keskustele sallituista aiheista yhdityksen tapaamisissa, esimerkiksi julkisesta tiedosta, historiallisesta tiedosta, uusista teknisistä standardeista, innovaatiotekniikoista ja muista lainsäädännöllisiin asioihin tai säädöksiin liittyvistä aiheista

✓ — Kirjaa muistiin kaikki eroavaisuudet asialistan ja kokouksen sisällön välillä kirjallisesti ja poistu kokouksesta, jos siellä tulee ilmi, kerrotaan tai halutaan tehdä vaihtokauppoja arkaluonteisilla tiedoilla

✓ — Jos yhdistys jakaa tilastotietoja, varmista, että tiedot ovat laajoja, yhteen koottuja, historiallisia eikä niillä pysty tunnistamaan yksittäistä yhtiötä

ÄLÄ TEE NÄIN

✗ — Keskustele tai jaa arkaluonteista tietoa

✗ — Osallistu ”sivukokouksiin”, joita pidetään ennen kokousta tai sen jälkeen arkaluontoisista asioista keskustelemiseksi (kahvitauot, lonaat, aiheista poikkeavat keskustelut)