Mededingingsrecht

Handelsverenigingen en andere interacties

Inleiding
Kartels
Handelsverenigingen en andere interacties
Misbruik van een machtspositie
Fusies en overnames
Risico’s en sancties
Communiceren met de Mededingingsautoriteiten
Contact
PDF
Het organiseren van en deelnemen aan handelsbeurzen, tentoonstellingen en professionele verenigingen met concurrenten kan legitiem en nuttig zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

SCHENK AANDACHT AAN HET VOLGENDE

Handels- en beroepsverenigingen kunnen echter als façade dienen voor concurrentieverstorende praktijken en kunnen leiden tot sancties door mededingingsautoriteiten.

Daarom dient u voorzichtig te zijn bij het bijwonen van deze bijeenkomsten en te voldoen aan het mededingingsrecht.

DOEN

✓ — Verzoeken om voorafgaande interne goedkeuring voordat u zich aansluit bij een handelsvereniging en u ervan verzekeren dat er voor leden een gedragscode van kracht is

✓ — Vraag voorafgaand aan iedere vergadering van de handelsvereniging de agenda op en bekijk deze

✓ — Vraag een kopie van de notulen van de vergadering op nadat deze heeft plaatsgevonden en bekijk deze

✓ — Bespreek toegestane onderwerpen op bijeenkomsten van de handelsvereniging, zoals informatie die openbaar bekend is, informatie uit het verleden, nieuwe technische normen, innovatietechnieken en andere onderwerpen aangaande wetgevende of regelgevende projecten

✓ — Leg eventuele hiaten tussen de agenda en de inhoud van de vergadering schriftelijk vast en verlaat de vergadering indien er gevoelige informatie wordt uitgewisseld

✓ — Indien de vereniging statistische informatie deelt, zorg er dan voor dat dergelijke informatie breed, geaggregeerd en afkomstig uit het verleden is en er geen afzonderlijke bedrijven mee kunnen worden geïdentificeerd

NIET DOEN

✗ — Gevoelige informatie bespreken en delen

✗ — Zogenaamde “side-meetings” bijwonen die plaatsvinden voor of na de vergadering en gevoelige informatie bespreken (koffiepauzes, lunches, spontane discussies of gesprekken)