Konkurranselovgivning

Kontakter

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF

Rexel er aktpågivende overfor eventuelle, legitime bekymringer vedrørende konkurranselovgivning

DINE SPØRSMÅL

Når det gjelder spørsmål, og hvis du mener at lover og forordninger ikke respekteres i konkurranselovgivningen:

Snakk med sjefen din, Konsernets Juridiske Avdeling eller Sonens Juridiske Avdeling, kontakt compliance@rexel.com eller bruk etikkvarselformularet som finnes på følgende adresse: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/

Alle tiltak iverksettes for å respektere konfidensialiteten og sikkerheten hva gjelder den informasjonen som kommuniseres, i samsvar med bestemmelsene beskrevet i Etikkveiledningen.