Korruption vastaiset Menettelysäännöt

Yleiset periaatteet

Johdanto
Yleiset periaatteet
Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat maksut ja käytännöt
Käytännön esimerkkejä
Liitteet
PDF

KAIKENLAISEN KORRUPTIOTA
JA VAIKUTUSVALLAN OSTAMISTA KOSKEVA KIELTO

  • Rexel kieltää korruption kaikissa muodoissaan ja sitoutuu olemaan turvautumatta laittomiin menettelyihin tai toimiin hankkiakseen tai suodakseen perusteettomia etuja.

AVOIMUUS JA VUOROPUHELU

Avoimuus on kultainen sääntö.

Jos työntekijä epäilee jotain, hänen on käännyttävä pätevien henkilöiden puoleen ja keskusteltava siitä avoimesti ennen toimimista.

LIIKETOIMIEN JÄLJITETTÄVYYS

Kaikki Rexelin varojen käyttö on kirjattava ja eriteltävä asianmukaisesti.

Dokumentaation on osoitettava yhtäältä kyseisten suoritteiden asianmukaisuus ja toisaalta vastaavien maksujen oikeutus.

On vieläkin tärkeämpää, että näin kerätty dokumentaatio säilytetään tyydyttävällä ja pysyvällä tavalla.

Jokaisen yrityksen varojen käytön hallinnollisen ja kirjanpidollisen jäljitettävyyden on oltava aukoton sen varmistamiseksi, ettei mitään liiketoimea voida pitää asiattomien maksujen piilotteluna.

Käteisen rahan tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen kenellekään henkilölle on periaatteesta kiellettyä.