Uppförandekod mot korruption

Allmänna principer

Introduktion
Allmänna principer
Betalningar och metoder som kräver särskild uppmärksamhet
Praktiska fall
Bilagor
PDF

FÖRBUD MOT ALLA FORMER AV KORRUPTION
OCH MISSBRUK AV INFLYTANDE

  • Rexel motsätter sig all form av korruption och har åtagit sig att inte använda sig av olagliga metoder eller åtgärder för att erhålla eller tillhandahåll otillbörliga förmåner.

ÖPPENHET OCH DIALOG

Den gyllene regeln är öppenhet.

Om en medarbetare har någon som helst tvekan bör hen kontakta behöriga personer för ett oberoende samtal innan åtgärder vidtas.

SPÅRBARHET GÄLLANDE TRANSAKTIONER

All användning av Rexels tillgångar skall dokumenteras fullständigt och detaljerat.

Dokumentationen måste för det första visa på lämplighet gällande de aktuella prestationerna och för det andra visa på att de är motiverade gällande motsvarande betalningar.

Dessutom är det viktigt att på ett tillfredsställande och hållbart sätt förvara den etablerade dokumentationen.

Den administrativa och bokföringsmässiga spårbarheten av all användning av bolagets tillgångar måste vara felfri för att säkerställa att ingen transaktion skulle kunna uppfattas som att olämpliga betalningar döljs.

Det är absolut förbjudet att erbjuda, utlova eller ge kontanter till någon.