Gedragscode voor corruptiebestrijding

Uitgangspunten

Inleiding
Uitgangspunten
Betalingen en praktijken die bijzondere aandacht vragen
Praktijkvoorbeelden
Bijlagen
PDF

VERBOD OP ALLE VORMEN VAN CORRUPTIE
EN OMKOPING

  • Rexel verwerpt corruptie in al haar vormen en verbindt zich ertoe niet haar toevlucht te nemen tot onwettige handelingen of processen om onterechte voordelen te verkrijgen of toe te kennen.

TRANSPARANTIE EN DIALOOG

De gouden regel is transparantie.

In geval van twijfel bij een medewerker dient hij de bevoegde personen te raadplegen en zijn twijfel vrijelijk te bespreken alvorens tot actie over te gaan.

TRACEERBAARHEID VAN HANDELINGEN

Elk gebruik van activa van Rexel moet naar behoren worden geregistreerd en gedetailleerd.

Uit de documentatie moet enerzijds blijken dat de verrichtingen in kwestie gepast zijn en anderzijds dat de desbetreffende betalingen gerechtvaardigd zijn.

Nog belangrijker is het om de opgebouwde documentatie op een bevredigende en duurzame wijze te bewaren.

De administratieve en boekhoudkundige traceerbaarheid van elk gebruik van de activa van de onderneming moet onberispelijk zijn om zich ervan te kunnen vergewissen dat geen enkele handeling kan worden gezien als een verhulling van ongepaste betalingen.

Uitgangspunt is dat het aanbieden, beloven of geven van contant geld aan wie dan ook verboden is.