Konkurrenslagen

Kommunicera med konkurrensmyndigheter

Introduktion
Karteller
Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner
Missbruk av dominerande ställning
Sammanslagningar och förvärv
Risker och sanktioner
Kommunicera med konkurrensmyndigheter
Kontakter
PDF
Det är nödvändigt att svara på alla frågor från konkurrensmyndigheterna inom den angivna tidsramen och att alltid be om hjälp från koncernens juridiska avdelning och din juridiska avdelning.

NÄR SKA MAN KONTAKTA DEN JURIDISKA AVDELNINGEN?

  • Vid kontakt eller kommunikation (muntlig, skriftlig eller elektronisk) med en konkurrensmyndighet gällande följande förfrågningar:
  • ❯ Gryningsräder
  • ❯ Undersökningar
  • ❯ Frågeformulär
  • ❯ Fusioner och förvärv
  • Kontakta OMEDELBART koncernens juridiska avdelning eller din juridiska avdelning.