Konkurenčna zakonodaja

Komuniciranje z organi za varstvo konkurence

Uvod
Karteli
Poklicna združenja in druge povezave
Zloraba prevladujočega položaja
Združitve in prevzemi
Tveganja in sankcije
Komuniciranje z organi za varstvo konkurence
Stiki
PDF
Nujno je, da na vsako poizvedbo organov za varstvo konkurence odgovorite v zakonitem roku in da vedno poiščete pomoč pravnega oddelka Skupine in vašega pravnega oddelka.

KDAJ STOPITI V STIK S PRAVNIM ODDELKOM?

  • V primeru kakršnega koli stika ali komunikacije (ustne, pisne ali elektronske) z organom za varstvo konkurence glede naslednjih zahtev:
  • ❯ »napadi ob zori«,
  • ❯ preiskave
  • ❯ vprašalniki,
  • ❯ združitve in prevzemi.
  • TAKOJ stopite v stik s pravnim oddelkom Skupine ali vašim pravnim oddelkom.