Kodeks ravnanja proti korupciji

Uvod

Uvod
Splošna načela
Plačila in ravnanja, ki zahtevajo posebno pozornost
Praktični primer
Priloge
PDF

KAJ JE KORUPCIJA?

Kaj predstavlja korupcijo:

  • Ponudba, obljuba, dajatev, sprejemanje ali pozivanje,
  • Neposredno ali posredno,
  • Nepotrebna prednost (darilo, ponudba ali obljuba)
  • Da bi oseba, javna ali zasebna, opravljala, se vzdržala izvajanja, odlašanja ali pospeševanja dosežkov
  • Dejanje pri opravljanju svojih nalog ali v nasprotju z dolžnostmi (pravne, pogodbene ali poklicne obveznosti).

Neupravičena prednost je lahko finančna, pa tudi nefinančna. Prava ali domnevna vrednost ugodnosti ni pomembna.

Vsekakor gre za neprimerne ali nepotrebne prednosti, ki vplivajo na odločitev smeri, ki je ugodna za dejavnost podjetja Rexel (darila, potovanja, nepravilna plačila uslužbencu davčne ali carinske uprave, ki odstopa od zakonov ali se izogiba kaznim itd).

Kodeks ravnanja prepoveduje ne le dejansko podkupovanje, temveč tudi vplivanje na trgovanje z denarnimi sredstvi in sorodna, podobna in enakovredna kazniva dejanja v skladu s francoskim kazenskim pravom in različnimi tujimi zakoni, ki veljajo v vseh državah, kjer obratuje Rexel.

Za več informacij: Različni izrazi, uporabljeni v kodeksu, so opredeljeni v glosarju.

ZAVEZA PODJETJA REXEL

Politika preprečevanja podkupovanja v podjetju Rexel je del pristopa podjetja Rexel k etiki in skladnosti, kot je določeno v Etičnem kodeksu.

Podjetje Rexel zavrača vsako obliko korupcije v praksi svojega poslovanja

Kazniva dejanja proti poštenosti so nesprejemljiva in v nasprotju z vrednotami podjetja Rexel.

Podjetje Rexel se zavezuje, da bo spoštovalo vsa pravila, ki se uporabljajo za boj proti korupciji in sorodnim kaznivim dejanjem, kot so pravila Konvencije OECD, francoski kazenski zakonik in vsi francoski predpisi, »Forreign Corrupt Practices Act« (ameriški tuji korupcijski zakon), »UK Bribery Act« (zakon o podkupovanju iz Združenega Kraljestva) in vsi veljavni zakoni in predpisi v državah, v katerih je prisotno podjetje Rexel.

Podjetje Rexel želi zadovoljiti najstrožje zahteve svojih strank, dobaviteljev, ponudnikov storitev in partnerjev na tem področju.

Pri podjetju Rexel so prepričani, da je zavračanje vseh oblik korupcije vektor rasti in uspešnosti.

ZA KOGA VELJA TA KODEKS?

  • Politika za preprečevanje korupcije podjetja Rexel velja za vse družbe Skupine Rexel in za vsako od njenih hčerinskih družb po vsem svetu, pa tudi za vse zaposlene, uradnike in člane vodstva Skupine Rexel in vseh podružnic po vsem svetu, vključno s priložnostmi, zunanjimi ali na novo zaposlenimi sodelavci v skupini Rexel (»Sodelavci«).

Obstoječi zakoni opravljajo kazenski pregon in kaznovanje poskusov in dokazanih dejanj podkupovanja in kaznivih dejanj zoper pravičnosti, ki so predmet pregona in kaznovanja. V primeru obsodbe se lahko sankcije, kot so denarne kazni ali zaporne kazni, nanašajo na podjetje Rexel in njegove sodelavce.

Poleg nevarnosti pregona in civilnih, kazenskih ali upravnih obsodb je korupcija izpostavljena tveganju za podobo in ugled ter trgovinska tveganja in, še pomembneje, tveganju za destabilizacijo organizacije podjetja Rexel.

Vsak sodelavec je polnopraven udeleženec pri izvajanju politike preprečevanja korupcije v podjetju Rexel.

Vsaka kršitev Kodeksa ravnanja proti korupciji ali Kodeksa podjetja Rexel s strani Sodelavca je lahko predmet disciplinskega ukrepa, ki lahko privede do odpustitve.

Ta Kodeks je priložen poslovniku.

KAKO UPORABLJATI KODEKS RAVNANJA?

Kodeks ravnanja je medij, ki naj bi zaposlenim zagotovil merila za razvijanje poštenih odnosov v poslovnih odnosih.

Namen Kodeksa ravnanja je opredeliti in ponazoriti občutljive ali neobičajne prakse, da bi lahko predstavljali referenčni priročnik, ki bi vsakodnevno spremljal sodelavce.

Da bi sodelavcem pomagali razumeti situacije, ki so včasih raznovrstne in zapletene, je v Kodeksu ravnanja razvitih več scenarijev ponazoritve primerov; kljub temu Kodeks ni izčrpen in korupcija ni vedno lahko prepoznavna. Najprej je treba presoditi sam pri sebi.

Sodelavci, ki imajo dvome ali potrebujejo pomoč v zvezi s temami, ki so zajete v Kodeksu ravnanja, spodbujamo, da se obrnejo na svojega nadrejenega ali na svojega korespondenta za etiko.

Zaposleni se lahko obrnejo tudi na službe za človeške vire, pravne zadeve in skladnost v njihovi podružnici ali na sedežu Skupine Rexel.

Če Sodelavec v dobri veri verjame, da je situacija v nasprotju z določbami Kodeksa ravnanja, lahko to poroča pod pogoji, opisanimi v Etičnem kodeksu, na obrazcu »Etična opozorila«, na voljo na spletnem mestu http://www.rexel.com/en/ethical-alert/.

Opozoriti je treba, da Sodelavec, ki v dobri veri poroča o morebitni kršitvi Kodeksa ravnanja, ne bo kaznovan zaradi njegovega dejanja.