Ethiek en naleving

Sleuteldocumenten

Geachte medewerk(st)er, Zoals u weet opereren wij in een complexe en voortdurend veranderende omgeving, waarin zakelijke en maatschappelijke vraagstukken nauw met elkaar verbonden zijn en voortdurend evolueren. Het is onze verantwoordelijkheid als internationale onderneming om ervoor te zorgen dat onze activiteiten altijd voldoen aan de hoogste ethische normen in elk land waar wij actief zijn. Redactioneel