Retningslinjer for antikorrupsjon

Generelle prinsipper

Innledning
Generelle prinsipper
Utbetalinger og praksis vi må være forsiktige med
Praktisk tilfelle
Vedlegg
PDF

ENHVER FORM FOR KORRUPSJON
OG BESTIKKELSE ER FORBUDT

  • Rexel avviser korrupsjon i alle former og forplikter seg til å ikke å benytte ulovlige metoder eller handlinger for å oppnå eller gi uberettigede fordeler.

ÅPENHET OG DIALOG

Den gyldne regelen er åpenhet.

Hvis en medarbeider tviler, skal han ta kontakt med de kompetente ansvarlige og diskutere åpent om dette før han handler.

PÅVISELIGE OPERASJONER

All bruk av Rexels eiendeler skal registreres nøye og detaljert.

Dokumentasjonen skal på den ene side vise at tjenestene er egnetsamt på den annen side kunne bekrefte at betalingene ble riktig gjennomført.

Det er svært viktig å oppbevare denne dokumentasjonen på en tilfredsstillende og varig måte.

All bruk av eiendeler i selskapet skal dokumenteres og regnskapsføres til punkt og prikke, for å forhindre at transaksjoner kan oppfattes som et forsøk på å skjule tvilsomme utbetalinger.

Det er prinsipielt forbudt å tilby, love eller gi kontanter til noen.