Leder

Kjære medarbeider
Som du allerede vet, driver vi forretninger i et stadig skiftende og kompleks miljø. Forretningsdriften og samfunnsprosessene er nært knyttet sammen og i stadig utvikling. Det er vårt ansvar, som en internasjonal bedrift, å påse at aktivitetene våre til enhver tid samsvarer med de høyeste etiske kravene i hvert land.

Dette ansvaret tilfaller oss som bedrift, men også som enkeltpersoner, for handlingene våre får konsekvenser for bedriften og
24 000 ansatte. Det er helt avgjørende at vi søker og opprettholder tillit fra kundene og interessentene våre i hele verden. Ved å etterleve høye, etiske krav vil Rexel opprettholde sitt gode rykte som en ansvarlig bedrift og videre bidra lovlig til konsernets kommersielle suksess. Hovedmålet med denne oppdaterte etiske guiden er å styrke engasjementet vårt for en ansvarlig forretningspraksis.

Rexels etiske engasjement starter med våre egne ansatte, som setter standarden for lojalitet, integritet, respekt og åpenhet i konsernet. Med denne guiden ønsker vi å fremme ansvarsprinsippene som setter føringer for hvordan vi jobber, og fremfor alt ønsker vi at dere alle tar reglene til følge.

Vi har dessuten oppdatert varslingsprosedyren for å sikre at hver enkelt medarbeider eller interessent som arbeider for Rexel vet hvordan han eller hun skal varsle om alvorlige etiske brudd eller uakseptabel opptreden for å forsvare engasjementet og prinsippene til konsernet på sitt nivå.

Jeg får ikke understreket nok hvor viktig denne etiske tilnærmingen er. Det er avgjørende for vår virksomhet, og fordi Rexel er et sosialt ansvarlig selskap, at du bruke tid til å lese den nøye og følge online kurs.

Etisk Ansvarlige og Compliance Officer i Rexel er her for å hjelpe oss med å leve opp til forpliktelsene våre. Etiske tema og etterlevelse av lover og regler er ikke enkelt. Si gjerne hva du mener og be om råd.

Med vennlig hilsen
Guillaume Texier
Administrerende direktør i Rexel