Konkurranselovgivning

Risikoer og sanksjoner

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF
Bøter for brudd på konkurranselovgivningen er betydelige og kan anvendes på enkeltpersoner like godt som på selskaper. God tro eller uvitenhet vil ikke bli vurdert som en begrunnelse eller unnskyldning for brudd på konkurranselovgivningen.

STRAFFER OG KONSEKVENSER FOR SELSKAPER

❯ Bøter inntil 10 % av Konsernets omsetning

❯ Negativ virkning på selskapets image og omdømme

❯ En eventuell avtale som krenker konkurransereglene, blir ugyldig

❯ Selskapet kommer ikke lenger til å kunne delta ved tilbud om arbeid i offentlig sektor

❯ Ofre for antikonkurrerende adferd kan kreve erstatning

❯ Andre kostnader vil kunne omfatte prosesskostnader, forretningsvirksomhetsavbrudd, potensielle hindringer hva gjelder forretningsmuligheter og ‑anskaffelser

STRAFFERETTSLIGE REAKSJONER FOR ENKELTPERSONER SOM INVOLVERES

Enkeltpersoner som finnes skyldige i antikonkurrerende adferd, vil kunne bli idømt langvarig fengsling eller økonomisk straff.