Konkurranselovgivning

Misbruk av en dominerende posisjon

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF

HVORDAN FORHOLDE SEG HVIS EN ER I EN DOMINERENDE POSISJON?

Konkurranselovgivningen forbyr bedrifter å misbruke en dominerende markedsposisjon.

En dominerende posisjon er ikke definert bare av markedsandeler, men ved klassifisering som en markedsleder. Vanligvis anses en bedrift å ha en dominerende posisjon dersom den har en markedsandel på over 40 %, men til og med en markedsandel på 15 % kan anses som dominerende dersom den er den største aktøren i et fragmentert marked. Fastsettelse av markedsdominansen for en gitt bedrift krever detaljert og grundig analyse i nært samarbeid med den Juridiske Avdelingen.

Det er ikke ulovlig å være i en dominerende posisjon, men det er ulovlig å misbruke sin markedsmakt for å hindre eller begrense konkurransen.

Adferd som anses lovlig for en bedrift som ikke er i en dominerende posisjon, kan være ulovlig når det utføres av en bedrift med dominerende markedsposisjon.

GJØRE

✓ — Nekte å selge til en kunde hvis du har en objektiv og berettiget grunn til avslaget.

IKKE GJØRE

✗ — Tilby lojalitetsrabatter som legger press på kunden til å kjøpe produkter

✗ — Bruke «koblingssalg», dvs. å selge ett produkt kun under den betingelse at kjøperen kjøper et annet produkt

✗ — Tilby ulike tjenester til like kunder uten noen objektiv begrunnelse

✗ — Pålegge leverandører og kunder forpliktelser om eksklusivitet.