Konkurranselovgivning

Kommunikasjon med konkurransemyndigheter

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF
Det er viktig å svare på alle forespørsler fra Konkurransemyndighetene innen gitt tidsfrist og alltid søke bistand fra Konsernets Juridiske Avdeling og din Juridiske Avdeling.

NÅR JURIDISK AVDELING MÅ KONTAKTES

  • I tilfelle kontakt eller kommunikasjon (skriftlig, muntlig eller elektronisk) med en Konkurransemyndighet vedrørende følgende forespørsler:
  • ❯ Uventede razzia
  • ❯ Etterforskninger
  • ❯ Spørreundersøkelser
  • ❯ Fusjoner og anskaffelser
  • Kontakt STRAKS Konsernets Juridiske Avdeling eller din Juridiske Avdeling.