Konkurranselovgivning

Karteller

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF

HVORDAN VIRKE SAMMEN MED KONKURRENTER

Hvert selskap må utvikle sin egen kommersielle strategi og handle uavhengig av sine konkurrenter, leverandører, kunder og mulige interessenter.

Eventuell avtale eller forståelse mellom konkurrenter som har til formål eller virkning å begrense fri konkurranse, er forbudt. Dette vil kunne omfatte avtaler som:

❯ Fastsetter priser eller andre kontraktsvilkår (f.eks. garantier, betalingsvilkår osv.),

❯ Begrenser andre markedsaktørers frihet til å konkurrere (f.eks. ved å begrense markedstilgang, ‑utvikling eller ‑investering),

❯ Allokerer kunder, markeder eller leveringskilder.

Det spiller ingen rolle hvilken form avtalen tar, og dette må heller ikke skrives eller formaliseres på noen måte. Selv en enkel muntlig utveksling av informasjon kan betraktes som et kartell.

GJØRE

✓ — Skaffe informasjon om markeder og/eller konkurrenter fra uavhengige, offentlige kilder

✓ — Drøfte generell og offentlig informasjon om markedet og/eller konkurrentene

IKKE GJØRE

✗ — Inngå en avtale, drøfte eller utveksle sensitiv, kommersielle informasjon («sensitiv informasjon») med kunder om:

❯ Pris, bestemmelser og vilkår vedrørende salg og kjøp, herunder rabatter og avslag
❯ Marginer, fortjenester og kostnader
❯ Markedsandeler
❯ Salgsvolumer
❯ Kunder (navn, solvens, betalingsvilkår)
❯ Detaljer om tilbudsanbud

✗ — Avtale med konkurrenter om prissetting eller andre kommersielle forhold hva gjelder deres leverandører eller kunder

✗ — Avtale med en konkurrent om å begunstige eller eliminere en konkurrent

✗ — Avtale med en konkurrent om ikke å drive forretning med visse leverandører eller kunder

✗ — Avtale med en konkurrent om å dele salg, produkter, territorier, kunder eller leverandører