Konkurranselovgivning

Innledning

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF
Formålet med konkurranselovgivningen er å sikre en rettferdig og effektiv konkurranse for å oppmuntre og fremme vekst og innovasjon til fordel for kundene. I denne forbindelse opptrer Rexel i samsvar alle gjeldende lover og forskrifter. Dette inkluderer lovene og forskriftene knyttet til konkurranselovgivningen.

MER SPESIELT ER REXEL OPPTATT AV Å:

  • Fatte kommersielle beslutninger uavhengig av andre markedsinteressenter (leverandører, kunder eller konkurrenter)
  • Ikke å inngå avtaler som begrenser konkurranse (for eksempel avtaler som vil kunne føre til reduksjon eller eliminering av konkurransen i et marked)
  • Ikke å misbruke en dominerende posisjon
  • Informere kompetente Konkurransemyndigheter før en eventuell avhendings‑ eller anskaffelsesvirksomhet utover forhåndsfastsatte omsetningsterskler.

Konkurranselovgivningsveiledningen gir detaljer om disse prinsippene.

Rexel ønsker at alle ansatte blir kjent med, forstår og bruker denne Veiledningen.

Hvis noe bekymrer deg, ikke hold det for deg selv. Snakk med sjefen din, Konsernets Juridiske Avdeling eller Sonens Juridiske Avdeling, kontakt compliance@rexel.com eller bruk etikkvarselformularet på følgende adresse: https://www.rexel.com/en/ethical-alert/