Konkurranselovgivning

Fusjoner og anskaffelser

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF
I situasjoner hvor to eller flere tidligere uavhengige bedrifter fusjonerer, anskaffer eller avhender, eller hvor de oppretter et fellesforetak, bør den juridiske avdelingen konsulteres for å kontrollere den gjeldende konkurranselovgivningen.

OPPSYN

Konkurransemyndighetene overvåker disse operasjonene da de kan forstyrre konkurransen i et marked ved å skape eller styrke en dominerende posisjon.

Over enkelte omsetningsterskler er det nødvendig å varsle de relevante Konkurransemyndighetene for å få forhåndsgodkjenning for gjennomføringen av disse aktivitetene.

Manglende varsling kan føre til bøter og reversering av beslutningen om å fusjonere, anskaffe eller avhende.

GJØRE

✓ — Informere og samarbeide med Juridisk Avdeling før eventuell, viktig avgjørelse fattes vedrørende fusjoner og anskaffelser

✓ — Evaluere konkurranserisikoene relatert til det utpekte selskapet (nåværende eller tidligere søksmål, bøter, straffer eller tidligere fusjons‑ og anskaffelsesgodkjenninger gitt det utpekte selskapet og kopier av tidligere fusjons‑ og anskaffelses‑ eller avhendingsvirksomhet over forhåndsfastsatte omsetningsterskler).

✓ — Informere kompetente Konkurransemyndigheter før eventuell avhendings‑ eller anskaffelsesvirksomhet over forhåndsfastsatte omsetningsterskler.

✓ — Respekter forpliktelser overfor Konkurransemyndighetene.

IKKE GJØRE

✗ — Starte en fusjons‑ eller avhendingsprosess uten å involvere Juridisk Avdeling

✗ — Avdekke eller gi tilgang til sensitiv informasjon under prosessen om behørig aktsomhet før en fusjon, en anskaffelse eller avhending uten forhåndsgodkjenning fra Juridisk Avdeling

✗ — I tilfelle en melding til en konkurransemyndighet, utveksle sensitiv informasjon før formell godkjenning fra den myndigheten