Konkurranselovgivning

Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling

Innledning
Karteller
Bransjeorganisasjoner og annen bransjesamhandling
Misbruk av en dominerende posisjon
Fusjoner og anskaffelser
Risikoer og sanksjoner
Kommunikasjon med konkurransemyndigheter
Kontakter
PDF
Organisere og delta i handelsmesser og ‑utstillinger og yrkesorganisasjoner med konkurrenter kan være legitimt og nyttig for den daglige forretningsdriften.

LEGG MERKE TIL

Men bransje‑ og yrkesorganisasjoner vil kunne bli brukt som en front for antikonkurransevirksomheter og føre til sanksjoner fra Konkurransemyndighetene.

Som sådan må du være svært forsiktig når du deltar på disse møtene og overholde konkurranselovgivningen.

GJØRE

✓ — Skaffe intern forhåndsgodkjenning før tilslutning til en bransjeorganisasjon og sikre at det finnes en adferdskodeks for medlemmene

✓ — Skaffe og på forhånd kontrollere dagsorden for bransjeorganisasjonsmøter

✓ — Skaffe og kontrollere et eksemplar av møtereferatene fra arrangementet

✓ — Drøfte tillatte emner under bransjeorganisasjonsmøter slik som informasjon i det offentlige rom, historisk informasjon, nye, tekniske standarder, innovasjonsteknikker og andre emner relatert til legislative og regulerende prosjekter

✓ — Notere skriftlig eventuelle sprik mellom dagsorden og innholdet i møtet og forlate møtet hvis sensitiv Informasjon blir utvekslet

✓ — Hvis organisasjonen deler statistisk informasjon, sikre at slik informasjon er bred, oppsamlet, historisk og ikke muliggjør identifikasjon av enkeltstående selskaper

IKKE GJØRE

✗ — Drøfte og dele sensitiv informasjon

✗ — Delta på «sidemøter» som finner sted etter møtet og drøfte sensitiv informasjon (kaffepauser, lunsj, samtaler utenfor skjema)